CAT - ES

 

Pressió baromètrica:

El pes de l'aire que forma l’atmosfera exerceix una pressió sobre la superfície de la terra, aquesta pressió es coneix com pressió atmosfèrica. Generalment, com més aire hi hagi sobre la superfície major serà la pressió atmosfèrica. Això implica que la pressió atmosfèrica canvia amb l'altitud; sent major al nivell del mar que al cim d'una muntanya. Per compensar aquesta diferència i per facilitar la comparació entre diferents ubicacions, els meteoròlegs ajusten la pressió atmosfèrica de forma que representi com seria la pressió si es mesurés a nivell del mar. Aquesta pressió ajustada al nivell del mar es la que es coneix com pressió baromètrica.

La pressió baromètrica canvia amb les condicions meteorològiques locals, fent de la pressió baromètrica una important eina de previsió meteorològica. Les zones d'alta pressió generalment van associades al bon temps, mentre que les zones de baixa pressió acostumen a anar associades al mal temps. En termes de precisió, el valor de la pressió baromètrica no es tant important com les variacions de la pressió baromètrica. En general, la pressió en augment indica una millora de les condicions meteorològiques, mentre que la pressió en descens indica un empitjorament de les condicions meteorològiques.

Tornar

Humitat relativa:

La humitat relativa és la quantitat de vapor d'aigua que conté una massa d'aire en relació amb la quantitat màxima que pot contenir sense condensar, mantenint les mateixes condicions de temperatura i pressió atmosfèrica. És per aquest motiu que s'expressa en %.

Aquesta quantitat màxima de vapor d'aigua que pot contenir una massa d'aire sense condensar no és constant, sinó que depèn de la temperatura de l'aire: com més calent és l'aire, més quantitat de vapor d'aigua pot contenir.

Tornar

Temperatura de rosada:

La temperatura de rosada, o punt de rosada és la temperatura a la qual ha de baixar l'aire perquè la humitat relativa arribi al 100% i el vapor d'aigua comenci a condensar en forma de boira o gebrada.

La temperatura de rosada resulta de gran utilitat per predir la formació de boira o rosada: si els valors de la temperatura i la temperatura de rosada són molt propers a última hora de la tarda quan la temperatura de l'aire comença a baixar, es provable que es formi boira durant la nit.

També és un bon indicador del contingut de vapor d'aigua real de l'aire ja que, a diferència de la humitat relativa, no varia amb la temperatura ambient. Una temperatura de rosada alta indica un alt contingut de vapor d'aigua en l'aire i major probabilitat de pluja, mentre que una temperatura de rosada baixa indica un baix contingut de vapor d'aigua en l'aire.

La temperatura de rosada també pot utilitzar-se per predir la temperatura mínima durant la nit. Suposant que no s'esperin nous fronts durant la nit i la humitat relativa durant la tarda sigui propera al 50%, la temperatura de rosada dóna una idea de la temperatura mínima que s'espera durant la nit, ja que la temperatura de l'aire és poc provable que baixi per sota de la temperatura de rosada.

Tornar

Temperatura de xafogor:

La temperatura de xafogor, o índex de calor, utilitza la temperatura i la humitat relativa per determinar la temperatura aparent de l'aire. Si la humitat es baixa la temperatura aparent pot ser inferior a la temperatura de l'aire, donat que la transpiració del cos s'evapora amb més facilitat refredant el cos. D'altra banda, si la humitat és alta (l'aire està gairebé saturat de vapor d'aigua) la temperatura aparent pot ser superior a la temperatura de l'aire, donat que la transpiració del cos s'evapora amb més dificultat.

Tornar

Temperatura de sensació:

La temperatura de sensació, o sensació tèrmica, utilitza la temperatura i la velocitat del vent per determinar la temperatura aparent de l'aire. El nostre cos escalfa la capa d'aire que tenim al voltant, aquesta capa actua com un aïllant tèrmic. Si no hi ha moviment d'aire aquesta "capa aïllant" es conserva, però si el vent dispersa aquesta capa la temperatura aparent serà inferior a la temperatura ambient. D'altra banda si el vent dispersa aquesta capa d'aire del voltant del cos es facilita la evaporació de la transpiració del cos, disminuint la temperatura aparent.

Tornar

Índex THW:

L’índex THW utilitza la temperatura, la humitat i la velocitat del vent per determinar com es nota realment l'aire. Podríem dir que és una combinació entre la temperatura de xafogor i la temperatura de sensació.

Tornar

 

Desitjo que tu hagis après tant llegint aquesta web com jo he après construint-la!